Pilotaż

Projekt pilotażowy, od pola do stołu Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO

Głównym celem projektu jest wzrost sprzedaży wieprzowiny na rynku krajowym oraz zwiększenie wśród konsumentów wiedzy dotyczącej zakupionych produktów.

BROSZURA Projekt pilotażowy, od pola do stołu Kujawsko-Pomorska Wieprzowina
– tucz bez GMO do pobrania TUTAJ

Realizacja projektu polegać będzie na opracowaniu zasad i systemu współpracy, koncepcji powiazań dla poszczególnych uczestników łańcucha „od pola do stołu”, tj. producentów trzody chlewnej, małych ubojni i lokalnych masarni oraz konsumentów.

Daje to szanse na stworzenie realnej alternatywy dla hodowców / producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta w sposób tradycyjny, bez GMO i mniejszych zakładów przetwórczych z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkcję wysokiej jakości wieprzowiny i wyrobów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Zadanie skierowane jest do:
– hodowców i producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta paszami bez GMO,
– małych lokalnych ubojni,
– małych przetwórni mięsnych, które tworzą produkt pochodzący od regionalnych hodowców z województwa kujawsko-pomorskiego,
– doradców rolnych, którzy promują ideę kujawsko-pomorskiej wieprzowiny i tuczu bez GMO, prowadzą lustracje w gospodarstwach rolnych,

Planowane rezultaty:
– opracowanie zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań od pola do stołu Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO dla poszczególnych uczestników łańcucha produkcyjnego,
– opracowanie wyników badań naukowych dotyczących jakości pasz z krajowych źródeł białka roślinnego,
– opracowanie wyników badań naukowych jakości mięsa wieprzowego pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego,
– zwiększenie zainteresowania hodowlą ras rodzimych przez hodowców oraz w przyszłości konsumentów wieprzowiny kujawsko-pomorskiej,
– zwiększenie zainteresowania produkcją wyrobów z wieprzowiny regionalnej.

WIZYTÓWKI HODOWCÓW 


Piotr Tomaszewski (kujawsko-pomorskie)

Gospodarstwo rolne Państwa Tomaszewskich jest gospodarstwem wielopokoleniowym jego historia sięga roku 1886 a powierzchnia liczy 117 ha, w tym 86 ha gruntów ornych. Na których uprawiane są buraki, ziemniaki, zboża takie jak jęczmień, pszenżyto, pszenica. Większa część ziemi, która jest w posiadaniu rodziny to klasa V i VI. Jeśli chodzi o profil zwierząt gospodarskich to jest ono ukierunkowane na trzodę chlewną: rasa pbz (polska biała zwisłoucha) i rasa puławska. W gospodarstwie lochy kryte są naturalnie lub poprzez inseminację. Pod oceną znajduje się 30 loszek hodowlanych. Według danych na stronie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS” dla porównania liczba prosiąt odchowanych w miocie pochodzących od rasy puławskiej wynosi 9,40, natomiast od pbz 11,33. Mięsność u loszek pbz wynosi 59,2 %, u loszek rasy puławskiej 55,9 % i u knurków 55,7 %.

Hodowca jest laureatem konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” w kategorii produkcja roślinna i  otrzymał nagrodę „Zasłużony dla Rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Roman Kieca (kujawsko-pomorskie)

Gospodarstwo rolne prowadzone jest od 1991 roku. Rolnik pracuje w gospodarstwie od 17 roku życia, ukończył Szkołę Rolniczą, a także wieczorowo uczęszczał do Technikum Rolniczego w Janowcu Wielkopolskim. Około 20 lat temu w gospodarstwie były utrzymywane krowy mleczne rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w niewielkiej ilości, około 6-7 sztuk wraz z trzodą chlewną, głównie były to rasy polska biała zwisłoucha i wielka biała polska. Powierzchnia ziemi wynosi 13,88 ha, gruntów ornych 12 ha. Rolnik uprawia pszenicę, pszenżyto, buraki, jęczmień jary wraz z pszenicą jarą. Obecnie hoduje trzodę chlewną rasy puławskiej, w miocie średnio odchowanych jest około 10 prosiąt. Hodowca posiada pod oceną Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 15 loch.

Sławomir Homeja (kujawsko-pomorskie)

Prowadzi on hodowlę trzody chlewnej rasy puławskiej w cyklu zamkniętym. Jego stado pod oceną Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. 30 loch znajduje się pod oceną, produkcja jest czystorasowa, bez krzyżówek.

Posiada 22 ha gruntów ornych z czego 3 ha buraków cukrowych a reszta uprawy jest przeznaczona do produkcji zwierzęcej (zboża, łubin wąskolistny, żółty i groch pastewny). Swoje gospodarstwo prowadzi wraz z żoną. Jego pierwsze loszki zostały zakupione w październiku 2014 roku – 8 sztuk z Mełna (woj. kujawsko-pomorskie) a 4 sztuki z woj. lubelskiego od hodowcy – Karola Kropiwca.

Od 2015 r. rozpoczął swoją współpracę z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy, a w szczególności z profesorem Wojciechem Kapelańskim. Wspólnymi siłami wprowadzili tucz bez GMO a obecnie wyeliminowali całkowicie skarmianie importowaną soją modyfikowaną genetycznie w żywieniu trzody chlewnej.

Nawiązał współpracę z lokalnymi zakładami przetwórczymi (Zakłady Mięsne Kwiecińscy z Bożejewiczek, Masarnia Władysławowo Zawistowscy) i kilkoma restauracjami (prekursorem była restauracja w Ostromecku Pana Waldemara Klorka. Już od kilku hodowca lat skarmia swoje zwierzęta paszami bez GMO, tworząc rozpoznawalny produkt na rynku lokalnym, którego poszukują konsumenci. Pasze są na bieżąco monitorowane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. Sławomir Homeją podjął inicjatywę w tworzeniu wielu projektów związanych z kujawsko-pomorską wieprzowiną, oprócz tego jest członkiem Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz członkiem NSZZ RI „Solidarność”.

Jego zwierzęta otrzymywały liczne wyróżnienia, tytuły czempionów i wiceczempionów na wystawach regionalnych w Minikowie i Żninie. Hodowca otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP oraz Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego