Pilotaż

Projekt pilotażowy, od pola do stołu Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO

Głównym celem projektu jest wzrost sprzedaży wieprzowiny na rynku krajowym oraz zwiększenie wśród konsumentów wiedzy dotyczącej zakupionych produktów.

Realizacja projektu polegać będzie na opracowaniu zasad i systemu współpracy, koncepcji powiazań dla poszczególnych uczestników łańcucha „od pola do stołu”, tj. producentów trzody chlewnej, małych ubojni i lokalnych masarni oraz konsumentów.

Daje to szanse na stworzenie realnej alternatywy dla hodowców/ producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta w sposób tradycyjny, bez GMO i mniejszych zakładów przetwórczych z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkcję wysokiej jakości wieprzowiny i wyrobów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Zadanie skierowane jest do:
– hodowców i producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta paszami bez GMO,
– małych lokalnych ubojni,
– małych przetwórni mięsnych, które tworzą produkt pochodzący od regionalnych hodowców z województwa kujawsko-pomorskiego,
– doradców rolnych, którzy promują ideę kujawsko-pomorskiej wieprzowiny i tuczu bez GMO, prowadzą lustracje w gospodarstwach rolnych,

Planowane rezultaty:
– opracowanie zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań od pola do stołu Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO dla poszczególnych uczestników łańcucha produkcyjnego,
– opracowanie wyników badań naukowych dotyczących jakości pasz z krajowych źródeł białka roślinnego,
– opracowanie wyników badań naukowych jakości mięsa wieprzowego pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego,
– zwiększenie zainteresowania hodowlą ras rodzimych przez hodowców oraz w przyszłości konsumentów wieprzowiny kujawsko-pomorskiej,
– zwiększenie zainteresowania produkcją wyrobów z wieprzowiny regionalnej.

PROJEKT SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO