Kontakt

Koordynator Zadania
Anna Mońko
starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
www.kpodr.pl
www.facebook.com/kpodr/

e-mail: anna.monko@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 19
kom. 695 423 700

Administrator Projektu
Grzegorz Cymiński
Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie,
Prezes Fundacji „Kasa Nadziei” z siedzibą w Warszawie
https://solidarnoscri.pl/
https://www.facebook.com/NSZZRISOLIDARNOSC/
https://www.facebook.com/fundacjakasanadziei/

Telefon, Zarejestruj, Symbolu, Ikona, Czerwony