Kampania Promocyjna

Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez GMO

Problem stanowi brak informacji na temat dostępności wysokiej jakości regionalnej kujawsko-pomorskiej wieprzowiny na rynku lokalnym.

Konsumenci coraz częściej interesują się pochodzeniem mięsa, tym w jakich warunkach zwierzę przebywało i jakimi paszami było żywione. Dlatego też województwo kujawsko-pomorskie jako region liczący się na skalę kraju, który może podkreślić swoją wyjątkowość poprzez wprowadzenie na rynek produktu regionalnego, który jednoznacznie kojarzy się konsumentom z miejscem gdzie został wyprodukowany. Konsumenci coraz częściej poszukują sprawdzonych, wiarygodnych i regionalnych źródeł żywności. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i stworzyć regionalną markę, kujawsko-pomorskiej wieprzowiny i wyrobów mięsnych na jej bazie.

Celem projektu jest przeprowadzenie informacyjno-promocyjnej kampanii, która miałaby na celu rozpowszechnienie kujawsko-pomorskiej wieprzowiny – tuczonej paszami bez GMO.

Miejsca prowadzenia promocji połączonej z degustacją:

• Święto gęsi na Krajnie w Minikowie 11.11.2018 r. (12 000 zwiedzających)

• Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku 15.12.2018 r. (2 000 zwiedzających)

• Toruński Festiwal Smaków 13-14.04.2019 r. (5 000 zwiedzających)

• Lato na Wsi w Minikowie 11-12.05.2019 r. (20 000 zwiedzających)

• Kujawko-Pomorskie Dni Pola, Grubno 15-16.06.2019 r. (20 000 zwiedzających)

• Agro-Tech w Minikowie 29-30.06 2019 r. (20 000 zwiedzających)

• Pałuckie Targi Rolne, Żnin 24-25.08.2019 r. (20 000 zwiedzających)

• Barwy Lata-Dary Jesieni, Przysiek 14.09.2019 r. (4 000 zwiedzających)

Piksel Chen, Obserwacja, Staż, Ankieta, Wymiana

Wyniki badania konsumenckiego, który odbył się podczas trwania projektu

Badanie zostało zrealizowane od listopada 2018 roku do września 2019 r. Zdecydowano się na wykorzystanie metody wywiadu i metody ankietowej, które odgrywają kluczową rolę w naukach społecznych i odgrywa znaczącą rolę w naukach psychologicznych. Ankieta stanowiła zbiór pytań stawianych pisemnie przez losowych ankietowanych w różnym wieku i w różnej klasie społecznej. Ankietowanymi byli konsumentami z województwa kujawsko-pomorskiego, w których diecie znajduje się mięso wieprzowe. Odpowiedzi zostały opracowane statystycznie, a wyniki przedstawione za pomocą wykresów graficznych i procentowo.

Opisane badanie miało na celu rozeznanie się wśród konsumentów wieprzowiny czy zwracają uwagę na pochodzenie mięsa jakie kupują i czy jeśli istniałby wybór to czy zdecydowaliby się na wieprzowinę pochodzącą od lokalnych rolników. Ostatnie pytanie dotyczyło dostępności na rynku wieprzowiny regionalnej czy wg. konsumentów jest ona wystarczająca.

Całe badanie było zorientowane wokół pytania o postrzeganie przez konsumentów wieprzowiny pochodzącej od świń karmionych polskimi źródłami białka wolnymi
od GMO.

Wnioski spośród wszystkich ankietowanych:

 1. Czy zwracają państwo uwagę na pochodzenie mięsa, które kupujecie? 
Ankietowani odpowiedzieli:

2. Czy jeśli istniałby wybór to wybraliby Państwo wieprzowinę od regionalnych hodowców?
Ankietowani odpowiedzieli: 

3. Czy dostępność na rynku wieprzowiny regionalnej jest według Państwa wystarczająca?  w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza niewystarczająca a 5 wystarczająca 
Ankietowani odpowiedzieli:  

4. Porównując badania ankietowe przeprowadzone w Przysieku między 2018 r. a 2019 r. Odpowiedzi na pytanie czy dostępność na rynku wieprzowiny regionalnej jest według Państwa wystarczająca? w skali 1 do 5  

W 2019 r. roku pojawiło się o 330% więcej pozytywnych odpowiedzi (ocena 5)  natomiast Ocena na 1 pojawiła się 70% mniej w roku 2019 r.  

5. Porównując badania ankietowe przeprowadzone w Minikowie między majem a czerwcem 2019 r. Odpowiedzi na pytanie Czy dostępność na rynku wieprzowiny regionalnej jest według Państwa wystarczająca? w skali 1 do 5  

W czerwcu pojawiło się o 213% więcej pozytywnych odpowiedzi (ocena 5)  natomiast Ocena na 1 pojawiła się aż 450% mniej w roku 2019 r.   

Przeprowadzone wyniki wykazują, że wpływ kampanii promocyjnej i przeprowadzona ankieta, wywiady z konsumentami, degustacje, reklamy w telewizji regionalnej oraz spoty reklamowe o planowanych degustacjach odniosły sukces wśród konsumentów z województwa kujawsko pomorskiego. Ich świadomość na temat wieprzowiny regionalnej – kujawsko-pomorskiej oraz tuczu bez GMO zwiększyła się.

PREZENTACJE DO POBRANIA 

Prezentacja Tomasz Kmuk Perspektywy rozwoju rynku wieprzowiny w Polsce

Prezentacja Tomasz Parzybut Trendy w branży mięsnej

Prezentacja Waldemar Sieńko Podstawy znakowania żywności

Prezentacja Anna Mońko Wieprzowina wysokiej jakości podsumowanie kampanii promocyjnej

Prezentacja Tomasz Bieliński Formy i modele współpracy producentów wieprzowiny

Projekt Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego